Αρχική Σελίδα


ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ


Έκδοση Αθλητικών Δελτίων Ιστιοπλοΐας

Η Ε.Ι.Ο. υλοποιώντας την απόφαση της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης του 2012 και μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης της ελληνικής ιστιοπλοΐας με τα διεθνή δεδομένα, προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικών δελτίων αθλητών.

Όσοι αθλητές του ΝΑΟΕΦ πρόκειτσαι να εκδώσουν δελτίο αθλητή της Ομοσπονδίας, θα πρέπει να φέρνουν στον Όμιλο (και ο Όμιλος θα φροντίζει για την έκδοση του δελτίου αθλητή από την ΕΙΟ) τα ακόλουθα:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής φωτογραφίας.
Σας δίνουμε τις προδιαγραφές όπως τις βάζει η ΕΙΟ (μία σκαναρισμένη φωτογραφία διαβατηρίου είναι κατάλληλη):
 • Πρέπει να είναι σε μορφή jpg έγχρωμη με διαστάσεις 4cm πλάτος και 6cm ύψος
 • Ανάλυση 300 dpi.
 • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1Mb.
 • Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου.
 • Για τη φωτογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετωπικός τύπος εικόνας.
 • Η περιστροφή της κεφαλής θα πρέπει να είναι λιγότερο από +/- 5 βαθμούς από το κέντρο σε κάθε κατεύθυνση (επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά).
 • Οι ώμοι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι στην εικόνα.
 • Η έκφραση θα πρέπει να είναι ουδέτερη (χωρίς χαμόγελο), με τα δύο μάτια κανονικά ανοιχτά και το στόμα κλειστό.
 • Ο εικονιζόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μόνος, χωρίς να εμφανίζονται πλάτες καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα.
 • Το φόντο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο ή με ομοιογενή χρωματισμό, με απαλές διακυμάνσεις φωτεινότητας προς μια μόνο κατεύθυνση.
 • Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γρι (μέχρι 5%).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο στυνομικού δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

3. Αποδεικτικό κατάθεσης € 15 στο λογαριασμό της ΕΙΟ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590
 • IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
 • ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

4. Την αίτηση τυπωμένη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αθλητή (τα πεδία των στοιχείων του, προσέξτε να συμπληρώνονται και τα πεδία ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες) και με σφραγισμένη / υπογεγραμμένη πάνω ιατρική βεβαίωση.  
Ιστιοπλοικοί Χάρτες
Καιρός Σαρωνικού
Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία
ΕΟΥΔΑΑΤΚ
Αρχελών

Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης