© 2019 ΝΑΟΕΦ

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

 1η βαθμίδα 

ΑΡΧΑΡΙΟΙ

2 μήνες

8 θεωρητικά μαθήματα

8 πρακτικά μαθήματα

8 άτομα ανά σκάφος