Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:      Ιωάννης Σαμαρτζής   

Αντιπρόεδρος:     Αλέκος Μπεζεριάνος

Γεν. Γραμματέας:     Κων/νος Κουρμπέτης

Ειδ. Γραμματέας:     Αλέξανδρος Χρηστάρας

Ταμίας:      Σωτήριος Στάμου

Μέλος:      Κων/νος Καρδαράς

Μέλος:     Διονύσιος Κουτσουβέλης

Μέλος:     Χρήστος Γαλάτης

Μέλος:     Ιωάννης Μπάμπουρας 
 

Αναπληρωματικά μέλη

 

Νικόλαος Λιάκρης

Βασίλειος Κοντόλαιμος

Δημήτριος Νόστιμος

 Έφοροι

 

Ιστιοπλοΐας Αν. Θάλασσας:     Διονύσιος Κουτσουβέλης

 Λιμένος:     Ιωάννης Μπάμπουρας

 Δημοσίων Σχέσεων:     Κων/νος Καρδαράς

 Υλικού:     Κων/νος Κουρμπέτης

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Πέτρος Τόλιας
Κων/νος Δεληγιάννης
Χρήστος Ζευγίτης


 

Πειθαρχικό Συμβούλιο
 

Αναστάσιος Τούλας
Σταμάτιος Κουσίσης

Μαρία Λιάκρη-Κατσούλη
 

Διοίκηση