ΝΑΟΕΦΚ - Εκλογές στις 27 Ιουνίου 2021


Ο ΝΑΟΕΦΚ καλεί τα μέλη του στη Γενική

Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου 2021 στις 9:00π.μ. στα γραφεία του ομίλου στο Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Καλλιθέας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νέο αθλητικό νόμο

4726 ΦΕΚ Α 181/18.9.2020 και σύμφωνα με το καταστατικό Κεφάλαιο Ζ΄

23 views0 comments

Recent Posts

See All

ΝΑΟΕΦΚ - Αποτελέσματα εκλογών 27ης Ιουνίου 2021

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν έλαβαν: Πρόεδρος Ιωάννης Σαμαρτζής : 31 ψήφοι Δ.Σ. Κωνσταντίνος Κουρμπέτης : 25 ψήφοι Αλέξανδρος Μπεζεριάνος : 25 ψήφοι Κωνσταντίνος Δεληγιάννης : 24 ψήφοι Διονύ