Δωρεάν σεμινάρια αγωνιστικής ιστιοπλοΐας από το ΝΑΟΕΦ.Νοέμβριος 2019 - Ο ΝΑΟΕΦ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 1ο κύκλο σεμιναρίων αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.


32 views0 comments

© 2019 ΝΑΟΕΦ

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon